I livets gryning - Dopet

 

För att lyssna på en psalm, klicka på psalmnumret i listan nedan. Du kommer då till

texten och genom att klicka på psalmnumret igen så spelas ett intro av psalmen upp.

Musiken är spelad av kyrkomusiker Monica Roolf.

 

Psalmerna återfinns i Svenska psalmboken med tillägg, om inget annat anges.

 

Doppsalmer

21   - Måne och sol
248 - Tryggare kan ingen vara
381 - Gud har en famn
382 - Vi tackar dig, vår Skapare
383 - Med vår glädje över livets under
384 - Ett liv ur dina händer
386 - Upp ur vilda, djupa vatten
606 - Det gungar så fint
607 - Jag är hos dig min gud
744 - Barn och stjärnor

832 - Sov du lilla (psalmer i 90-talet)
 


21 Måne och sol, vatten och vind och blommor
och barn skapade Gud. Himmel och jord,
allting är hans. Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre vi tackar dig, herre vi prisar dig, herre,
vi sjunger ditt heliga namn.

 

Jesus, Guds son ,levde och dog, för alla, för oss,
lever idag, ja, han är här,
ja han är här, Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre vi tackar dig...

 

Anden vår tröst, levande, varm och helig och stark,
talar om Gud. Stöder och bär, dag efter dag.
Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre vi tackar dig....


Text: Britt G Hallqvist
Musik: E Hovland

 

Tillbaka till toppen

 248 Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara.
Stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet.

 

Herren sina trogna vårdar uti Sions helga gårdar,
över dem han sig förbarmar bär dem upp på fadersarmar.

 

Ingen nöd och ingen lycka skall utur hans hand dem rycka,
han vår vän för andra vänner, sina barns bekymmer känner.

 

Gläd dig du, då lilla skara: Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla fiender till jorden falla

 

Vad han tar och vad han giver, samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena: barnets sanna väl allena.


Text: LIna Sandell-Berg (1856)
Musik: Svensk variant av tysk folkmelodi

 


 

381 Gud har en famn, en stor stor famn
och där han sluter in vart barn som döps
i Jesu namn Han säger: Du är min.

 

Gud har en bok, en stor, stor bok
och där han skriver in,
vart barn som döps i Jesu namn.
Där står det: Du är min.

 

Gud har en himmel, stor  ja, stor,
med rum för alla dem
som döps en gång i Jesu namn.
Där har jag nu mitt hem

 

Din kärlek Gud är stor ja, stor,
Jag ber i Jesu namn.
Låt inget dra mig bort ifrån,
din himmel och din famn

 

Text: S Perman
Musik: L Edlund

 


 

382 Vi tackar dig, vår skapare,
för livet som du ger. Vår Fader,
om välsignelse för detta barn vi ber

 

Låt barnen komma hit till mig,
du, Jesus talar så.
I tro på ordet nu till dig
vi med vårt barn får gå.

 

Vi vet att livet kan bli svårt,
att människoan är svag.
Led helga Ande, barnet vårt
i kraftfrån dag till dag.

 

Du älskar det, du känner det.
Du kallar det vid namn.
Tack heliga Treenighet,
för dopets öppna famn

 

Text: Pamela-Rae Yeager Maloney (1968), Eva Norberg (1979)
Musik: J Clarke (omkr. 1670-1707)

 


 

383 Med vår glädje över livets under
och ett nyfött barn i våra händer.
Kommer vi till dig som gav oss livet.
Kommer vi till dig som gav oss livet.

 

Med vår bävan inför okänd framtid
lägger vi vårt barn i dina händer.
Det som sker i dopet gör oss trygga,
det som sker i dopet gör oss trygga.

 

Med vår undran står vi i din närhet.
Du som bär och fyller universum väntar
på de små och tar emot oss,
väntar på de små och tar emot oss.

 

Genom dig, ditt verk, din kärleks vilja
har vi fötts på nytt till liv i Kristus,
till ett öppet liv i tro och tillit,
till ett öppet liv i tro och tillit.

 

Över tidens gränser lever alltjämt
dina löftesord vid dopets vatten.
Dopets ljus förblir när livet slocknar,
dopets ljus förblir när livet slocknar.

 

Mycket större än vad ord kan rymma
är den gåva du oss ger i dopet.
Herre, låt vår tro bli fylld av glädje,
Herre, låt vår tro bli fylld av glädje.

 

Text: S Elingsen (1971), Britt G Hallqvist (1977)
Musik E Hovland

 


 

384 Ett liv ur dina händer, en gåva av din nåd,
ett tecken på din kärlek, tack, Herre, för vårt barn.

 

Din kyrkas dop är källan till rening och till liv,
ett glädjens friska flöde, en nådens djupa ström.

 

Du räcker dina händer i dopet till värt barn, 
låt det en gång säga i tro sitt "ja" till dig.

 

När oro, sorg och tvivel vill skymma vägens mål,
hjälp då vårt barn bekänna: "I dopet blev jag din."

 

Gud, låt oss alla mötas, som dina barn en gäng
hos dig i himlens rike, det nya livets land.

 

Text: T Littmarck
Musik: T Littmarck

 


 

386 Upp ur vilda, djupa vatten
lyfte skaparen liv och land.
Markens djur och himmelns fåglar,
man och kvinna skapte han.
Flodens vatten strömmar
ständigt, liv åt träd och ört det bär.
Livets vatten i en dopfunt vittnar
om att Gud är här.

 

Dopets vatten, det är tecknet
på en kärlek utan mått.
Födas, leva, dö och uppstå –
före oss har Kristus gått.
Flodens vatten strömmar ständigt,
liv åt träd och ört det bär.
Livets vatten i en dopfunt
vittnar om att Gud är här

 

Liksom barn vi står här alla
som har döpts i Jesu namn,
tackar Frälsaren som lyfter
nya släkten i sin famn.
Flodens vatten strömmar ständigt,
liv åt träd och ört det bär.
Livets vatten i en dopfunt
vittnar om att Gud är här

 

Alla våra källor, har vi i vår Herre,
i hans ord. Vi får dricka liv som
trädet rotat i en fruktbar jord.
Flodens vatten strömmar ständigt,
liv åt träd och ört det bär.
Livets vatten i en dopfunt
vittnar om att Gud är här

 

Text: F Kaan (1968), Britt G Hallqvist (1977)
Musik: Darmstadt (1968) / Baberg (1732)

 


 

606 Det gungar så fint när han bär dig, mitt barn. Han går på så mjuka
sandaler. Hans mantel är vävd av det lenaste garn. Hans arm är så stark,
hans doft är så ren. Han känner var rot och var grop och var sten, och han
nynnar en sång, som han gjorde en gång till stjärnornas ljusa koraler.

 

Mitt barn, du är buren i Skaparens famn. Han andas intill dig så nära.
Han håller omkring dig . Han känner ditt namn. Han gråter med dig,
han ler när du ler.

 

Du är aldrig ensam och oönskad mer, för du hör honom till,
Herren Jesus som vill till himmelens glädje dig bära

 

Text: Eva Norberg
Musik: L Å Lundberg
 


 

607 Jag är hos dig, min Gud, som barnet hos sin mamma.
Jag är hos dig som fågeln i sitt bo.
Jag är hos dig, min Gud.
Jag är hos dig, min Gud, när natten börjar komma.
Bli kvar hos mig, så har jag lugn och ro.

 

Text: M Melin 1969
Musik: L Å Lundberg 1970

 


 

744 Barn och stjärnor föds i mörkret
utan skydd av våldet och vapen.
Mitt i mörkret bjuder livet oss att
växa som en låga.

 

Ljuset bär oss. Gud är nära i ett litet
barn som ser oss. Ljuset bär oss.
Gud är nära i ett litet barn som ser oss.

 

Bär vi barnet i vårt hjärta blir vi bot för
världens plåga. Gud är hos oss,
ljus i natten, för att hjälpa oss att våga.
Ljuset bär oss...

 

Text: Ylva Eggehorn 1991
Musik: Hans Nyberg 1991

  832 Sov du lilla, sov nu gott du är döpt, ditt här är vått
i Guds händer vi dig lagt, ditt och Guds namn här blev sagt
Du är på den gröna gren liten kropp, Guds ögonsten.

Fråga sen allt vad du kan vem är Gud och var bor han?
Vem har skapat jord och allt lejon, fåglar, varmt och kallt?
Fråga oss om tro och hopp, dop och nattvard, lilla knopp.

Liten kropp på Livets träd, liten barn på vuxet knä.
Livet rymmer hemlighet, större än vad någon vet:
som en kropp som går i blom du vårt barn, Guds egendom.

 

Text: Lars Åke Lundberg
Musik: Merete Wendler

 


 

Materialet på denna sida är ett samarbete mellan Vänersborgs församling och Svenska kyrkan i Borås.