Äktenskapet - ett beslut att leva tillsammans

 

För att lyssna på en psalm, klicka på psalmnumret i listan nedan. Du kommer då till

texten och genom att klicka på psalmnumret igen så spelas ett intro av psalmen upp.

Musiken är spelad av kyrkomusiker Monica Roolf.

 

Psalmerna återfinns i Svenska psalmboken med tillägg, om inget annat anges.

 

Vigselpsalmer

29a, 29b - Kärlek från vår Gud
82   - Gud, se i nåd till dessa två
85   - Som mannen och kvinnan i glädje tillsammans
199 - Den blomstertid nu kommer
200 - I denna ljuva sommartid
201 - En vänlig grönskas rika dräkt
410 - Gud skapade av jord
411 - Gud har omsorg om vårt släkte
834a, 834b - Se, livet vill blomma (psalmer i 90-tal)
864 - Se, nu stiger solen ur havets famn (psalmer i 90-tal)

 

 

29a, 29b Kärlek från vår Gud flödar till oss ut
som en källa, frisk och ren. I dess vatten klart,
stilla underbart glimmar livets ädelsten.

 

Kärlek från vår Gud som en smyckad brud
kommer ljuvlig till oss ner. Öppna blott din famn,
kom i Jesu namn! Himlens glädje den dig ger.

 

Kärlek från vår Gud är det stora bud.
Intet större finns än den. Bliv däri alltid,
och du har Guds frid, ty Gud själv är kärleken.


Text: J N L Schörring
Musik: J P E Harmann

 


 

82 Gud, se i nåd till dessa två som vi här ser inför dig stå
med löfte att i liv och död gemensamt dela lust och nöd.

 

De slutit nu i denna stund ett heligt kärlekens förbund.
I nåd, o Herre hos dem bliv och din välsignelse dem giv.

 

Här levs ej blott i rosengård, och mången prövning kan bli hård;
behåll dem då, o Herre god, i kärlek som ger tröst och mod.

 

Din Ande må ledsaga fdem och bli en gäst i deras hem,
att still fröjd och ljuvligt ro med honom där får bli och bo.

 

O Gud, vi böjer oss för dig, som är vår Gud evinnerligt,
vårt hopp, vår fröjd, vår frid, vårt råd, välsigna oss giv oss nåd.

 

Text: J L Runeberg
Musik: Strassburg

 


 

85  Som mannen och kvinnan i glädje
tillsammans när tillvaron föddes en gång,
vi står här i dag inför skapelsens
Herre i bön och sång

 

Vi ber att du tar i din tjänst vår gemenskap,
vår kraft - utan tanke på lön och låter vårt liv
bli en gudstjänst på jorden, en tjänst i bön.

 

Vårt hem, vad vi äger, vår glädje och trygghet
vi fått att förvalta för dem som lever i ensamhet,
oro och ångest och utan hem.

 

Vårt liv har vi fått för att leva tillsammans,
att spegla ditt himmelska ljus, att växa i kärlek,
att öppna för andra vår dörr, vårt ljus.

 

Text: J A Hellström
Musik: K-O Robertsson

 


 

199 Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma till allt som varit dött,
sig solens strålar närma, och allt blir återfött.

De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar och lundens gröna träd,
de skola oss påminna Guds godhets rikedom,
att vi den nåd besinna, som räcker året om.

 

Man hörer fåglar sjunga med mångahanda ljud,
skall icke då vår tunga lovsäga Herren Gud?
Min själ, upphöj Guds ära, stäm upp din glädjesång till den
som vill oss nära och fröjda på en gång.

 

O Jesus, du oss frälsar, du är de svagas sköld.
Dig, glädjesol, vi hälsar. Värrn upp vårt sinnes köld.
Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek far.
Vänd bort all sorg och smärta du vän som allt förmår.

 

Välsigna årets gröda och vattna du vårt land.
Giv alla mänskor föda, välsigna sjö och strand.
Välsigna dagens möda och kvällens vilostund.
Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund.


Text: I Kolmodin 1694 JO Wallin B G Hallqvist 1979
Musik: Svenskfolkvisa 1693

 


 

200 Idenna ljuva sommartid gå ut, min själ, och gläd dig
vid den store Gudens gåvor. Se, hur i prydning jorden står,
se, hur för dig och mig hon får så underbara håvor!-

 

Av rika löv är grenen full, och jorden täckt sin svarta mull
med sköna gröna kläder. De fagra blornmors myckenhet
med större prakt och härlighet än Salomos dig gläder.

 

Nu växer säd för skördens tid, och ung och gammal gläds då
och bör Guds godhet prisa, som vill i överdådigt mått oss
människor så mycket gott var dag och stund bevisa.

 

När jag hör trastens klara sång, när lärkan jublar dagen lång
högt ovan fält och backar, då kan jag icke tiga still.
Min Gud, så länge jag är till för livet jag dig tackar.

 

Ack, är det redan här så skönt på denna jord, så härligt grönt,
hur skall det då ej bliva i himmelen, där Gud berett
vad ingen här i världen sett och ord ej kan beskriva.

 

Ack, att jag redan stode där inför din tron, o Herre kär,
och bure mina palmer. Jag ville då på änglars vis
instämma i ditt lov och pris med tusen sköna psalmer.

 

Liksom ett träd i sol och regn så låt min själ i Andens hägn
få växa alla dagar den sommar som av nåd jag far.
Gud, låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behagar.

 

Behåll mig till ditt paradis, och låt mig på de trognas vis
i dina gårdar grönska. Låt mig få tjäna dig allen,
i trohet sann, i kärlek ren, så vill jag mer ej önska.

 

Text: P Gerhardt 1653 1 von Düben 1725 CO, Angeldorff 1855, BG Hallqvist 1980
Musik: N Söderblom 1916

 


 

201 (1-3) En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar, och solen
ljus och lunden sus och vågens sorl
bland viden förkunnar sommartiden.

 

Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa: ur skogens snår,
ur stilla bo frarnklingar deras visa.
En hymn går opp av fröjd och hopp
från deras glada kväden,
från blommorna och träden.

 

Men du, o Gud, som gör vår jord
så skön i sommarns stunder,
giv att jag aktar främst ditt ord
och dina nådesunder. Allt kött är hö,
och blomstren dö, och tiden allt
fördriver; blott Herrens ord förbliver.

 

Text: C D af Wirsén 1889
Musik: W Åhlén 1933

 


 

410 Gud skapade av jord två mänskor för varann
som avbild av sig själv, till kvinna och till man.
Så skall ni nu tillsammans bli den enhet ni är
skapta till; där delar ni hans kärleks liv.

 

Som mänskor får vi svar på frågan vem vi är
av den som lika djupt oss känner och har kär.
Nu skall det svar er kärlek ger få spegla glädjen
där ni ser hur Gud den högste älskar er.

 

Två människor får gå så långt som livet är
tillsammans på den väg där Herren Gud går med.
Så får ni dela liv och bröd, och Gud skall ge i lust
och nöd sin kraft och hjälp i liv och död.


Text: Å Löfgren
Musik: J D Edvards

 


 

411 Gud har omsorg om sitt släkte, han har sett vår
ensamhet. Han har skapat man och kvinna, han har styrt
i hemlighet deras vägar till ett möte där de livets källa fann.
Kärlek ger han oss att räcka
som en blomma åt varann.

Gud är gränslös i sin kärlek, i sin skaparfantasi.
Fågelns dun och solens kärna är hans verk, och så är vi.
När det mörknar över jorden, när det skymmer i vårt hus,
skapar kraft vill Herren ge oss, mod och lus att tända ljus.


Text: B G Hallqvist 
Musik: E Hovland

 


 

834a, 834b Se, livet vill blomma i Skaparens hand
som lustgårdens örter och träd, då hjärtan är tända
hos kvinna och man att älska och glädja varandra.

 

Vi lyfter till Herren vårt tack och vår bön för gåvan
han ger i vår vård. Låt växa och mogna, om lust byts
i nöd, den kärlek som bundit oss samman.

 

Så stärk oss att bära den vardag vi får i kärlek som
ej söker sitt. Bevara ett ljus och en fröjd hos oss
två från livet vid skapelsens källa.


Text: Gösta Wrede 1978
Musik: Lennart Hultin 1987

 


 

864 Se, nu stiger solen ur havets famn luft
och böljor lyser och skog och strand,
skälvande av jubel, ett andlöst nu,
medan ljuset landar på världens kust.

 

Tack att jag får möta dig, sommardag,
ge mig hän år dig, i min famn dig ta,
känna vinden, himmel och hav och jord,
andas i ett levande skaparord

 

En gång är jag ensam på nattmörkt hav,
ändå utan ängslan för död och grav.
Livets Gud mig skyddar, jag är hans barn,
lämnar i hans händer det liv han gav.

 

Se, då stiger solen och morgon gryr.
Alla dödens skuggor för evigt flyr.
Ljuset hittat hem efter ändlös färd.
Speglad i dess glans står en nyfödd värld.

 

Text: A Frostenson
Musik: Siv Lindström

 


Materialet på denna sida är ett samarbete mellan Vänersborgs församling och Svenska kyrkan i Borås.