Krematoriet och Uppståndelsens kapell


Besöksadress:  
Jössagatan 30, klicka här för att komma till karta på Eniro.      

 

Borås krematorium med sin speciella arkitektur är vida känt, i Sverige men även internationellt. Det invigdes den 4 juni 1944 av biskop Gustav Ljunggren, är byggt i strikt funkisstil och ritat av dåvarande stadsarkitekt Harald Ericsson.


Krematoriet med sina tre begravningskapell; Uppståndelsens, Hoppets och Minnets kapell är beläget på S:t Sigfrids griftegård. Här finns även Evighetens kapell som används som meditations-kapell. Här förvaras också  minnesböckerna med anteckningar över dem som är gravsatta i minneslundarna på S:t Sigfrids griftegård.


Uppkomst av Krematoriet med kapell

År 1937 utlystes en arkitektpristävling och 1938 fattades beslut om att Harald Ericssons förslag med mottot "FRID" var det bästa förslaget. Det fick dock omarbetas och revideras och först år 1940 fattades beslut om uppförande. År 1941 var entreprenörerna antagna och Byggnads AB Oscar Ohlsson Borås var den som fick i uppdrag att utföra byggnadsarbetena. Problem av olika slag uppkom, t ex problem med att få fram tillräckligt med cement, vilket medförde förseningar och ända in i det sista skedde förändringar och kompletteringar innan Krematoriet stod färdigt och invigdes 1944. Uppståndelsens kapell

Uppståndelsens kapell är det största av begravningskapellen och arkitekten har uteslutande  arbetat med volymer, stegrade till rymd och med ett visionärt ljusflöde bakom altaret. En känsla av evighet infinner sig. Bakom det smala altarbordet reser sig ett fem meter högt kors. Dess storlek understryks av den, i relativ liten skala, skurna Kristusbild, som utbreder sina armar emot oss på korsstammen. Krucifixet, i polykrom träskulptur, är ett verk av Bror Hjort år 1944. Kristusbilden orsakade högljudd kritik eftersom man menade att Kristusskulpturen hade tydliga semitiska drag och gav en felaktig föreställning om den verklige Kristus samt att Kristus var alltför liten i förhållande till det stora korset. Den kritiken råder dock ej längre. 

 

Samme konstnär, Bror Hjort, har också utfört de mäktiga kalkstensrelieferna på murarna på ömse sidor om altaret.Kristus sluter den befriade människosjälen
i sin famn.

En ängel med tunga vingslag sänker sig
mot en människa.
     
Vertikal enhet - konstverk framför Uppståndelsens kapell

Redan då Krematoriet byggdes 1944 fanns planer på ett konstverk framför Uppståndelsens kapell, men pengarna räckte inte till. 2005, alltså 61 år senare, blev ett konstverk verklighet.

Konstnär till marmorobelisken är den 91-årige Gert Marcus, känd framför allt för sina skulpturer i vit marmor från Carrara i Italien.
 

Guidning i Krematoriet

Det blir allt vanligare med kremation och år 2013 kremerades 83 % av våra avlidna boråsare. Frågorna kring döden brukar vara många och Borås kyrkogårdar inbjuder till återkommande guidade rundvandringar i Krematoriet och dess kapell. Klicka här för att se vilka aktiviteter som finns inplanerade i dagsläge. 

 

 

Bilden är tagen i samband med studiebesök åk 5.

 

Etiska regler för krematorieverksamheten

All personal som arbetar inom begravningsverksamheten skall alltid arbeta med värdighet, omtanke och utifrån etiska värderingar. För att läsa de etiska reglerna för krematorie-verksamheten klicka på länken nedan.

Etiska regler för krematorieverksamheten.pdf