Övrig verksamhet 

 

Sopplunch

Torsdagar (jämna veckor)

Vi börjar med stilla musik i kyrkan kl. 11.45 för att därefter servera soppa kl. 12.00

 


Lördagsmys

Lördagsmys för hela familjen!

Under tre lördagskvällar under våren träffas vi för att ha lördagsmys. Barnen kan leka och vi äter tillsammans.

 

Tid: kl. 17.00-19.00

Datum: 15/2, 15/3 och 26/4

 


Vi-Hässleholmen   

 Svenska kyrkan på Hässleholmen har ett nära samarbete med VI-Hässleholmen

 

VI- Hässleholmen

 -startade 1993
 -är ett nätverk för att skapa mötesplatser för de boende på Hässleholmen
 - följande organisationer ingår: AB Bostäder, Brämhults kommundel, Hälso- och sjukvården,
   Hyresgästföreningen, Närpolisen och Hässleholmens kyrka.

Sedan något år har Vi-Hässleholmen bytt namn till Boendegruppen.

Vi-Hässleholmen heter numera Medborgarkontoret

 

 

 Hässlefesten

En helg i början av juni är det varje år Hässlefest. Hässletorg fylls med musik och människor. Detta är ett samarbete med de boende och de lokala föreningarna och organisationerna.

 

Boendekontoret, Hässletorg

Vid Hässletorg ligger Boendekontoret. Där finns det möjlighet att ta en enkel fika och träffa folk. Har man frågor och problem kan man tala med någon av de anställda. Man kan få hjälp med kopiering, fax eller att låna en dator. Telefon till medborgarkontoret är 35 82 16.

På boendekontoret affischerar även Hässleholmens kyrka om sina gudstjänster.